Zo skúseností vieme, že 6 ľudí z 10 by podnikať chcelo, začnú však iba 2 a uspeje maximálne 1 z nich.

Toto je aj neúprosná štatistika. Prečo tí 4-ia ani nezačnú a ten jeden neuspeje? Dôvodov všetci poznajú dosť: nedostatok kapitálu, strach z neúspechu, zlé podnikateľské prostredie, neskúsenosť, druhotná platobná neschopnosť….

Otázka je, ale prečo ten JEDEN Z NICH USPEL?

Čo mal on iné, čo nemali tí, ktorí ani nezačali alebo neuspeli? Mal talent, kapitál, prajnejšie prostredie, lepší nápad…?

Z osobných skúseností vieme, že v 95% prípadoch nič z toho a mal tú istú, ak nie horšiu, východiskovú pozíciu ako ostatní.

Tak v čom to je?

Na to môžete nájsť odpovede v našom Podnikateľskom inkubátore, pretože ho vedú tí, ktorí to zvládli a uspeli. Od nich sa môžete dozvedieť, ako sa dajú prekonať prekážky spojené so začiatkom každého podnikania.

Cieľom je dať príležitosť otestovať si svoj podnikateľský potenciál všetkým tým, čo skutočne túžia po slobode a nezávislosti a sú ochotní pracovať na sebe a učiť sa od úspešných. Myšlienka a vízia OVB je o príležitosti pre ľudí zobrať život do vlastných rúk. OVB ponúka jedinečnú podnikateľskú príležitosť, ale i pomoc, aby ju človek vedel využiť.

Nezaručíme Vám úspech, ale budeme radi, ak Vám pomôžeme otvoriť oči a myseľ, aby ste dokázali vidieť a využiť príležitosti, s ktorými si viete zrealizovať predstavy o svojom živote.
 
 
PRE KOHO JE URČENÝ

 

Podnikateľský inkubátor je pre tých, ktorí sa chcú naučiť zarábať peniaze podnikaním – vstup do inkubátora nie je podmienený vekom ani predošlými skúsenosťami. Môže do neho vstúpiť študent,  zamestnaný človek, či mamička na materskej dovolenke. Dôležité je iba jedno kritérium, chcieť byť sám sebe pánom.

Môžete, ale nemusíte mať podnikateľský nápad – ten vôbec nie je podmienkou vstupu. Do našich Podnikateľských inkubátorov môžu vstúpiť ľudia, ktorých zaujíma naše podnikanie ale aj tí, ktorí jasnú predstavu nemajú a chcú sa len stretnúť s podobnými ľuďmi a rozprávať sa o podnikaní. Inkubátory vedú skúsení a úspešní podnikatelia, môžete sa ich opýtať na čokoľvek z oblasti podnikania.

 

ČO SA TAM DOZVIETE
 
 Ako myslia podnikatelia… Tu sa skrýva hlavný dôvod úspechu alebo neúspechu podnikateľov.

 

 O tajomstvách bohatstva… Väčšina ľudí má problém s peniazmi, aj keď ich majú málo, a aj keď ich majú veľa. Problém však nie je v peniazoch, ale v postoji k nim. Peniaze sú len prostriedky, ktoré nám majú umožniť žiť plnohodnotný a bohatý život. Byť bohatí a šťastní dokážu len ľudia, ktorí poznajú tajomstvá a princípy bohatstva, a majú k peniazom správny postoj.

 

 O marketingu a komunikácii… Väčšina začínajúcich podnikateľov sa bojí, či budú vedieť získať dostatok zákazníkov. Ak porozumiete marketingu a naučíte sa zásadám správnej komunikácie, stane sa to pre vás zábavou. Zjednodušene povedané, dnes nie je problém niečo vyrobiť, ale predať. Veľa začínajúcich podnikateľov uvidelo spásu v online priestore, avšak ani ten im nepriniesol vytúžených zákazníkov. Naši kouči, skúsení podnikatelia, Vám prezradia ako získavali a získavajú zákazníkov oni sami a trendy, ako sa budú zákazníci získavať v 21. storočí.

 

Viac o našom Podnikateľskom inkubátore a miestach konania sa môžete dočítať na na tejto stránke.