OVB Allfinanz Slovensko a.s. je dodávateľom kompletného know-how a systému na vybudovanie celoslovenskej marketingovej a vzdelávacej siete.

5 dôvodov prečo je OVB ALLFINANZ SLOVENSKO tým správnym partnerom :

 
 Je najväčšou finančnou sprostredkovateľskou spoločnosťou v Európe

 Má 48 ročnú tradíciu na európskych finančných trhoch

 Má niekoľko desiatok spolupracovníkov a viac ako 3 milióny klientov v 14 krajinách Európy

 Patrí medzi lídrov vo všetkých krajinách, kde pôsobí a na Slovensku je jednotkou už vyše 25 rokov

  Je zakladateľom a priekopník služieb typu ALLFINANZ, ktoré prinášajú klientom nestranné a komplexné informácie o finančných službách a pomáhajú tak prijímať lepšie finančné rozhodnutia
 
Našimi obchodnými partnermi sú renomované finančné inštitúcie (banky, poisťovne, stavebné sporiteľne, správcovské a dôchodkové spoločnosti…) vybrané nezávislými odborníkmi na financie, ktoré spĺňajú tie najprísnejšie kritériá bezpečnosti a majú dlhoročné skúsenosti na svetových a európskych finančných trhoch. Sú pre nás dodávateľmi tých najkvalitnejších finančných produktov na Slovenskom finančnom trhu, prostredníctvom, ktorých pomáhame realizovať našim klientom ich finančné plány. Každá inštitúcia je starostlivo vyberaná a preverovaná, takisto vyberáme z jej portfólia len tie produkty, ktoré sú kvalitné a majú voči iným na trhu konkurenčnú výhodu.

Všetkých našich partnerov si môžete prezrieť na tejto stránke.