Niekoľko rád, ako ochrániť byt/dom proti vode

Dažde sú na Slovensku stále extrémnejšie, poistná ochrana proti vode nebola ešte nikdy dôležitejšia.
Tohtoročný júl priniesol podľa SHMÚ extrémne zrážky a podľa klimatológov bude podobný charakter počasia čoraz bežnejší. Stále extrémnejšie prejavy počasia dávajú dobrý dôvod na novú poistnú zmluvu alebo prehodnotenie staršieho poistenia nehnuteľnosti. Pri vode ako najčastejšom živle existuje viacero situácií, pri ktorých poisťovňa môže odmietnuť náhradu škody. O to dôležitejšie je urobiť vopred dve opatrenia: ochrániť majetok dobre nastavenou zmluvou (s ktorou pomôže odborník na financie) a dodržiavať niekoľko dôležitých zásad.

Read more

Živnostníkov na pracovné úrazy Sociálna poisťovňa nekryje – ako sa môžu chrániť?

Živnostníci na rozdiel od zamestnaných ľudí nie sú krytí na pracovného úrazy – povinne poistnení SZČO neplatia poistné na úrazové, garančné a poistenie v nezamestnanosti. Preto ak utrpia v práci úraz, nemajú nárok na nijakú úrazovú dávku (rentu, rehabilitačné, náhradu za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia, či jednorazové vyrovnanie alebo úhradu nákladov spojených s rehabilitáciou.

Read more