Kto všetko už nedostane hypotéku?

Národná banka Slovenska už dávnejšie pracuje na spomalení zadlžovania Slovákov. Vedú ju k tomu jasné ukazovatele a výsledky nášho hospodárenia. Slováci sa zadlžujú neúmerne a prirýchlo. Osudným sa to môže stať ľuďom v situácii, kedy by doba nízkych úrokov skončila a úroky by poskočili. Už zvýšenie úroku o 1-2 % na hypotéke by mohlo byť pre určité skupiny obyvateľstva likvidačné. Preto NBS postupne odporúčaniami a nariadeniami prijme komerčné banky k tomu, aby poskytovanie hypoték nielen jemne utlmili, ale hlavne k tomu, aby nepožičiavali ľuďom na celú hodnotu nehnuteľnosti, aby im poskytovali voči výške ich príjmu o niečo nižšie hypotéky a aby bolo vopred celkovo jasné, ako „veľmi“ sa každý človek môže zadĺžiť.

Dnes už je tento koeficient (DTI – debt to income) zadĺženia jasný, bude ním číslo 8. Jeho zavedenie však bude o niečo málo jemnejšie a nezačne platiť okamžite od júla 2018 ako NBS pôvodne navrhovala. Koeficient 8 znamená, že každý sa bude môcť zaúverovať iba do výšky 8 násobku svojho ročného čistého príjmu. T.j. v prípade netto príjmu 1.000 Eur mesačne si bude môcť človek požičať celkovo len 96 000 Eur. Do tejto sumy sa započítava nielen napríklad plánovaná hypotéka ale aj iné úvery, ktoré človek má.

Bankári sa s ňou dohodli nielen na tom, že nový ukazovateľ limitujúci pomer dlhu k príjmom, zavedú do úverového života o trochu postupnejšie. Aj po úplnom zavedení v lete budúceho roka im zostane možnosť na početnejšie „prižmúrenie oka“ od plnenia tohto pravidla. Podľa analýzy NBS však ukazovateľ DTI menší ako 8 nespĺňala v druhej polovici minulého roka viac ako 1/4tina nových úverov na bývanie.

Banky dostanú na začiatok výnimku pre pätinu nových úverov. Od júla by sa preto oproti súčasným zvyklostiam na trhu až tak veľa zmeniť nemalo. Po kvartáli sa limit zníži o päť percent a od Nového roka klesne na desať. Práve pri tejto hranici si bankári vyjednali dlhší čas na používanie. Od júla 2019 sa dostanú na želanú úroveň. Stále im zostane možnosť poskytovať päť percent nových úverov cez osmičkovú DTI. K tejto päťpercentnej výnimke pribudne ešte ďalších päť percent pre hypotéky mladým ľuďom, ktorí budú mať nárok na štátnu podporu v podobe daňového bonusu.

Dnes sa napríklad klient s netto príjmom 1.000 Eur (28 ročný pracujúci človek, s VŠ, s dobrou platobnou disciplínou) vie dostať k úveru v pohode až do výšky 160.000 Eur (reálny príklad z praxe posledného týždňa).

Po novom – keď sa začne uplatňovať pravidlo max 8-nás. DTI, sa takýto klient dostane maximálne k úveru do výšky:

—> 1.000 Eur x 12 mes x 8 koef. = 96.000 Eur

Pre mladých ľudí (hypotéky pre mladých) bude určitá výnimka ísť až do 9-násobku, t.j. takýto klient by sa dostal k úveru max. 108.000 Eur čo je oproti dnešným 160.000 Eur výrazný rozdiel.

Z priemerného platu (netto 900 Eur) si tak po plnom zavedení prísnejších podmienok budú môcť ľudia v Bratislave kúpiť nanajvýš 1 izbový byt v novostavbe alebo starší 2 izbový. Priemerný obyvateľ Bratislavského kraja si po novom bude môcť požičať najviac 86 592 Eur.