Regionálne riaditeľstvo OVB ALLFINANZ SLOVENSKO, a.s.

 

Mgr. Rastislav Martiško

Regionálny riaditeľ

Sídlo: Nitrianska 3, Bratislava – Ružinov, 821 08

E-mail: martiskorastislav@ovbmail.eu

Asistent: +421 907 983 686

Zásady spracúvania osobných údajov

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá a chceme byť otvorení a transparentní, pokiaľ ide o naše spracovanie vašich osobných údajov napríklad pri prihlásení sa na odber newslettra a podobne. Preto máme presné pravidlá, ktoré stanovujú podmienky spracovania a ochrany vašich osobných údajov. Implementovali sme rôzne bezpečnostné technické a organizačné opatrenia na ochranu údajov.

Kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov?
Prevádzkovateľom a majiteľom tejto webovej stránky je Ing. Jana Pracharová, IČO 37411055, sídlo: Gessayova 13, Bratislava 851 03.

Ak  sa  budete chcieť kedykoľvek odhlásiť z odoberania e-mailov, stačí, ak kliknete na odhlasovací odkaz, ktorý je umiestnený v e-maily, alebo nám napíšte a my Vás odhlásime.

Kde uchovávame vaše údaje?
Údaje, ktoré od vás zhromažďujeme, sa uchovávajú v rámci slovenskej republiky. Každé takéto spracúvania osobných údajov  sa vykonáva v súlade s uplatniteľnými predpismi.

Právo na prístup:
Máte právo kedykoľvek požiadať o informácie o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame. Môžete sa skontaktovať s www.biznisteam.sk, a prostredníctvom emailu dostanete svoje osobné údaje.

Právo na prenosnosť:
Vždy, keď www.biznisteam.sk spracúva vaše osobné údaje pomocou automatických prostriedkov na základe vášho súhlasu alebo na základe dohody, máte právo dostať kópiu svojich údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľom formáte, ktorý poskytneme vám alebo inej strane. Zahŕňa to len osobné údaje, ktoré ste nám poskytli.

Právo na vymazanie:
Máte právo na vymazanie akýchkoľvek osobných údajov, ktoré spracúvame

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere a to pomocou moderných technológií, ktoré odpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky technické a organizačné opatrenia, ktorá zamedzujú zneužitia, poškodenia alebo zničenie vašich osobných údajov.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme Vás uistiť, že naši zamestnanci i spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje sú povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajov o bezpečnostných opatreniach, keďže ich zverejnenie  by ohrozilo zabezpečenie osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez Vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej stretej strane.

.Kto má prístup k vašim údajom?
Vaše údaje spracúva výhradne prevádzkovateľ a majiteľ domény Ing. Jana Pracharová a ňou poverené oprávnené osoby, ktoré boli poučené ako nakladať s osobnými údajmi.  Nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame vaše údaje na marketingové účely tretím stranám. Údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, sa používajú len na poskytnutie našich služieb pre vás.

Aký je právny základ na spracovanie?
Pre každé konkrétne spracovanie osobných údajov, ktoré od vás zhromažďujeme, vás informujeme, či poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona alebo sa požaduje na uzatvorenie zmluvy a či je povinné poskytnúť osobné údaje, a o možných dôsledkoch, ak sa rozhodnete neposkytnúť svoje údaje.

Právo na obmedzenie spracúvania:
Máte právo požiadať, aby www.biznisteam.sk obmedzila spracovanie vašich osobných údajov za týchto okolností:

*ak namietate voči spracovaniu založenému na oprávnenom záujme www.biznisteam.sk. Obmedzíme všetko spracovanie týchto údajov do overenia oprávneného záujmu.
*ak vyhlásite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, obmedzíme všetko spracovanie týchto údajov do overenia správnosti osobných údajov.
*ak je spracovanie nezákonné, môžete odporovať vymazaniu osobných údajov a namiesto toho požadovať obmedzenie používania vašich osobných údajov.

Ako môžete uplatňovať svoje práva?
Ochranu údajov berieme veľmi vážne, preto sme vyhradili personál, ktorý Vám odpovie na  otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov. Môžete sa s ním skontaktovať na info@biznisteam.sk

Právo na podanie sťažnosti orgánu dohľadu:
Ak sa domnievate, že www.biznisteam.sk spracúva vaše osobné údaje nesprávne, môžete sa s nami skontaktovať.

Aké druhy osobných informácií spracúvame?
Spracúvame nasledovné osobné údaje: 

* kontaktné informácie, ako sú meno, adresa, emailová adresa a telefónne číslo

Ako dlho uchovávame vaše údaje?
Vaše údaje uchovávame pre priamy marketing, kým nestiahnete svoj súhlas.

Vaše právo na stiahnutie súhlasu:
Máte právo kedykoľvek stiahnuť svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov a namietať voči priamemu marketingu. Keď tak urobíte, www.biznisteam.sk vám nebude posielať žiadne ďalšie ponuky priameho marketingu či informácie založené na vašom súhlase.

Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?
Spracovanie vašich osobných údajov je založené na vašom súhlase, keď súhlasíte s priamym marketingom, zaslaním newslettra a pod

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE SÚBORY COOKIES

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom počítači alebo vo vašom mobilnom zariadení a obnovuje sa pri vašej opakovanej návšteve. Ak využívate naše služby, predpokladáme, že súhlasíte s využívaním takéhoto súboru cookie.

Napíšte nám!