Koľko % sa bude dať prefinancovať na hypotéku?

Národná banka Slovenska (NBS) sa vyjadrila jasne – plnému prefinancovaniu kúpnej ceny bytu či domu na hypotéku je koniec. Prefinancovať 100% kúpnej ceny je už pre isté skupiny obyvateľstva problémom už dlhšiu dobu, hypotéky nad 90% LTV (ukazovateľ LTV loan to value, pomer výšky pôžičky k hodnote nehnuteľnosti) sú na ústupe. 
 

Kým doteraz banky nemohli poskytovať väčšie hypotéky, ako je hodnota založenej nehnuteľnosti, po novom bude maximom 90 percent tejto hodnoty. NBS však tvrdí, že takýchto veľkých úverov bolo doteraz len šesť percent, a tak nepôjde o výraznú zmenu. Postupne sa však bude znižovať objem úverov s hodnotou od 80 do 90 percent. Zo súčasných 40 percent novej produkcie klesne výnimka na polovicu. Klesať bude po kvartáloch.

Podľa údajov týždenníka Trend označila  za dôležité NBS porovnanie s Nórskom, ktoré používa koncept celkového zadlženia klienta podobne ako Slovensko. Spojené kráľovstvo, či Írsko majú limit len na úver na bývanie, hlavne preto, že nemajú adekvátne úverové registre na sledovanie celkovej zadlženosti.


V Nórsku nesmie zadlženosť klienta k jeho ročnému hrubému príjmu presiahnuť hodnotu 5, po prepočte na čistý príjem ide o hodnotu medzi 6 až 7 v závislosti od typu rodiny (limit je jednotný pre všetkých, rozptyl medzi hodnotou 6 a 7 spôsobuje len prepočet hrubej na čistú mzdu). Desať percent nových úverov, ktoré nórske banky poskytnú, môže prekročiť túto hranicu. Tento ukazovateľ, hoci počíta s celkovým dlhom, pritom banky musia sledovať len pri poskytovaní úverov na bývanie.

Podľa NBS dali banky len v treťom štvrťroku (za toto obdobie mala NBS takéto dáta prvý raz) až 29 percent úverov klientom, ktorým presahoval podiel celkového dlhu k ročným príjmom hodnotu sedem. Vysoké úrovne DTI sa týkali takmer výlučne úverov na bývanie.

V horizonte 12-tich mesiacov preto postupne budú banky znižovať podiel úverov nad 80%, niektorí klienti sa kvalifikujú len do výšky 70-80% LTV, menšia skupina klientov s lepšou bonitou a lepšou nehnuteľnosťou (lokalita) sa kvalifikujú od 80-90%. Preto by klienti, ktorí plánujú čerpať v budúcnosti hypotéky, mali zvážiť aj časové hľadisko sprísňovania prefinancovateľnosti LTV pri svojom rozhodovaní. 

S postupom času bude stále ťažšie prefinancovať väčšiu časť nehnuteľnosti na hypotéku a bude nutné mať viac vlastných prostriedkov. Dofinancovanie za pomoci spotrebného, stavebného alebo iného úveru bude mať tiež svoje prísnejšie limity – niekedy už nebude vôbec možné dofinancovať chýbajúcu hypotéku iným úverom a to vtedy, ak klient dosiahne úverový strop podľa plánovaného stropu 8 DTI.