pexels-photo-6696152
house-money-capitalism-fortune-126192
22222222

 
 
Vitajte na stránkach nášho regionálneho riaditeľstva OVB Allfinanz Slovensko, a.s. Náš team tvoria profesionáli, na ktorých sa môžete obrátiť s akoukoľvek otázkou týkajúcou sa Vašich plánov, ak v nich hrajú rolu financie. Spoločnosť OVB je poprednou poradenskou spoločnosťou v oblasti finančných služieb v Európe už od roku 1970. Dnes pôsobíme v 14 krajinách Európy a staráme sa o viac než 3 milióny klientov. Poskytujeme profesionálne finančné služby, ktoré umožňujú zvýšenie životnej úrovne občanov. Kladieme dôraz na individuálny prístup, ktorý je základom pre budovanie dlhodobých a kvalitných vzťahov.

Naším poslaním je plniť ľuďom ich sny, ciele a priania a prinášať im optimálne riešenia.

S pomocou viac než 100 produktových partnerov spomedzi prvotriednych európskych a svetových finančných inštitúcií sme v rámci skupiny schopní klientom z celej Európy ponúknuť akúkoľvek stratégiu v oblasti investícií a finančného zabezpečenia (výhodné financovanie bývania, všetky potrebné poistenia, dlhodobé sporiace plány a zabezpečenie na dôchodok

Od roku 2006 je OVB úspešne kótovaná na Frankfurtskej burze ako jediná skutočne nezávislá finančno-poradenská spoločnosť v Európe.

Spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko a. s., ako dcérska spoločnosť nemeckej OVB Holding AG, je od svojho vzniku v roku 1993 lídrom v oblasti finančného sprostredkovania na slovenskom finančnom trhu. Staráme sa o takmer 900 000 klientov a spravujeme viac než 2 milióny zmlúv. Klientom je k dispozícii celoslovenská sieť kvalifikovaných finančných sprostredkovateľov.

OVB Allfinanz Slovensko je od roku 2002 pridruženým členom Asociácie správcovských spoločností (SASS) a od roku 2007 zakladajúcim riadnym členom Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP). OVB Allfinanz Slovensko a. s. je samostatným finančným agentom vo všetkých 6 sektoroch finančného trhu a podniká podľa zákona č. 186/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve

Svojimi aktivitami budujeme celoslovenskú vzdelávaciu a marketingovú sieť rodinných finančných konzultantov, ktorí sú nositeľmi „ALLFINANZ“ informácií a finančného vzdelania pre svoje najbližšie okolie. Našim cieľom nie je pomôcť iba našim klientom, ale rovnaký dôraz kladieme na našich ľudí. Kariérny plán  našej spoločnosti umožňuje aktívnym a cieľavedomým ľuďom rozvinúť naplno svoj potenciál. OVB ponúka príležitosť zobrať svoj život do vlastných rúk a stať sa úspešným podnikateľom.

Vitajte!

Rastislav Martiško
Regionálny riaditeľ pre OVB

„Mnohí považujú podnikateľa za prašivého vlka, ktorého by mal človek zabiť, iní si myslia, že je to krava, ktorú môžu nepretržite dojiť, len málokto v ňom vidí koňa, ktorý ťahá voz.“  W. Churchill